พิเศษสั่งซื้อช่วงนี้ ราคาเดียวกับงานหนังสือ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

ตารางตรวจสอบความเข้ากันได้ของรุ่นปากกาพูดได้และหนังสือพูดได้