การส่งตรวจและซ่อมบำรุง

1. ชาร์จไฟไม่เข้า เก็บไฟไม่อยู่ เกิดอะไรขึ้น

เมื่อปากกาพูดได้ถูกใช้งานเป็นเวลานานหลายปี จะมีโอกาสที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและต้องการการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ลูกค้าสามารถส่งตัวเครื่องสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อการตรวจสภาพเครื่องและเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ ตามรายละเอียดดังนี้ ►

2. ปากกาดูปกติดี แต่ทำไมเหมือนเซ็นเซอร์ไม่ยอมอ่านหนังสือ

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งของปากกาพูดได้คือ เด็กเล็กใช้ดินน้ำมัน เศษยางลบ หรือวัตถุชิ้นเล็กอื่นๆ เข้าไปอุดช่องปลายปากกา ทำให้เซ็นเซอร์ไม่สามารถทำงานได้ หากพบว่าเป็นปัญหาดังกล่าว สามารถลองใช้วัตถุปลายแหลมเขี่ยเพื่อทำความสะอาดสิ่งอุดตันออกมา ก็จะสามารถใช้งานได้ดังเดิม

3. สงสัยว่าเครื่องมีอาการเสีย ต้องการส่งตรวจสภาพเครื่อง ทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถส่งตัวเครื่องสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อการตรวจสภาพเครื่องและเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตามรายละเอียดดังนี้ กรุณาระบุชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และเขียนแนบอาการที่พบ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามการซ่อมแซมในอนาคต – อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ►

4. สิ่งที่ห้ามลืมเมื่อส่งตรวจสภาพเครื่องและซ่อมบำรุง

กรุณาระบุชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และเขียนแนบอาการที่พบ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามการซ่อมแซมในอนาคต

5. ระยะเวลาที่ใช้รอการตรวจสภาพเครื่องและแจ้งผล

ระยะเวลาที่ใช้รอ อาจขึ้นกับรอบของการสั่งและรับอะไหล่ที่ใช้เปลี่ยนซ่อม สำหรับลูกค้าที่รอการติดต่อกลับนานเกินไป (1 เดือนขึ้นไป) สามารถสอบถามเข้ามาที่ inbox เพจ Facebook หนังสือพูดได้ ปากกาพูดได้ by Sunsonic เพื่อให้แอดมินช่วยติดตามความคืบหน้าในการส่งซ่อมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้ หรืออีเมล sunsonicbook@gmail.com

6. การตรวจสภาพเครื่องปากกา และการซ่อมแซม มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

การตรวจสภาพเครื่องปากกาพูดได้และการซ่อมแซม ตลอดจนการส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า โดยทั่วไปไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากมีการเปลี่ยนอะไหล่ที่สำคัญหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าก่อนดำเนินการต่อไปทุกครั้ง หากลูกค้าต้องการชำระค่าอะไหล่ดังกล่าว สามารถดู รายละเอียดวิธีการชำระเงินได้จากที่นี่ ►