บริษัท ซันโซนิค เอ็นเตอร์ไพรส์

บริษัท ซันโซนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 เริ่มนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จนเป็นที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด ในปี 1996 ทางบริษัทเริ่มนโยบายที่จะสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อเยาวชน (E-Learning) โดยพัฒนา ผลิตและวางจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พจนานุกรมอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องเล่นส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชน เพื่อจัดจำหน่ายในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การศึกษาต้องมาก่อนเสมอ

กว่า 10 ปีแล้วที่เราให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน เนื่องจากความรู้จากภายในห้องเรียนนั้นอาจยังไม่เพียงพอกับโลกที่ก้าวไกลในปัจจุบัน เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนในรูปแบบที่สนุกสนานควบคู่กันไปด้วย นอกจากช่วยสร้างอุปนิสัยรักการเรียนรู้ ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญโลกกว้าง เป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับอนาคต

ภารกิจและ วิสัยทัศน์

จนถึงวันนี้ทางบริษัทยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ที่สะดวกสบาย พกพาง่าย เรียนรู้ได้ทุกที่ หนังสือพูดได้และปากกาพูดได้ของซันโซนิค เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้การ อ่านหนังสือและเรียนภาษา ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่น่าเบื่ออีกต่อไป ทั้งเนื้อหาของหนังสือที่หลากหลาย เหมาะสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ภาพประกอบ เพลง และกิจกรรมภายในเล่ม จะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน จดจำได้รวดเร็วสมกับความตั้งใจที่ทางบริษัทต้องการมอบสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

Timeline

1988

ก่อตั้งบริษัท หจก.อิเลคทาวน์คอมพิวเตอร์ เริ่มวางจำหน่ายสินค้า TV Game สำหรับเด็ก ที่ห้าง Central และ The Mall ทั่วประเทศ

1995

เปลี่ยนโฉมจาก หจก.อิเลคทาวน์คอมพิวเตอร์มาเป็น บริษัท ซันโซนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งมีจุดประสงค์ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในไทย เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงได้ เนื่องจากในช่วงเวลาปี 1990-2000 คอมพิวเตอร์ยังมิได้มีการแพร่หลายอย่างเช่นปัจจุบันนี้ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ SS808 และ SS200A ซึ่งเป็นเครื่องฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ทั้งการพิมพ์ดีด โปรแกรม MS Word และ MS Excel ในราคาย่อมเยา เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้

2004

ได้พัฒนาต่อยอดในด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและได้จัดทำ Talking Dictionary พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ รุ่น SUN-D ให้นักเรียนไทยได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย

2006

บริษัทซันโซนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางภาษา และทักษะต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็ก และได้นำประสบการณ์ในด้านการศึกษาเด็กที่มีมาอันยาวนาน มาพัฒนาในเรื่อง บทเรียน และเนื้อหา ที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อมาประยุกต์เข้าใช้กับเทคโนโลยีปากกาพูดได้ และได้เป็นบริษัทฯ แรก ที่ได้นำเทคโนโลยีปากกาพูดได้มาเผยแพร่ในเมืองไทย ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐบาลและโรงเรียน ถูกรับเลือกให้เป็นหนังสือห้องสมุด และสื่อในห้องเรียนที่มีคุณภาพ

2015

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะทำให้ปากกาพูดได้เข้าถึงเด็กและเยาวชนไทยได้หลายช่องทางมากขึ้น จึงได้เริ่มการจัดจำหน่ายออนไลน์ โดยหวังว่าจะทำให้ผู้ปกครองเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น