พิเศษสั่งซื้อช่วงนี้ ราคาเดียวกับงานหนังสือ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 เท่านั้น

ตารางตรวจสอบความเข้ากันได้ของรุ่นปากกาพูดได้และหนังสือพูดได้